Σαμλίδης Μιχάλης

Printer-friendly version

 


Αντιδήμαρχος Συντηρήσεων Υποδομών, Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Πολιτικής Προστασίας  και ειδικότερα τις κάτωθι αρμοδιότητες: