Τ. Κοινότητα Πλατάνης

Printer-friendly version

 

Μπορδάνης Γεώργιος Πρόεδρος Τ.Κ. Πλατάνης

Πασλαμούσκας Πέτρος του Χρήστου

Σύμβουλος Τ.Κ.

 

 

Δημόπουλος Δήμος του Χρήστου

Σύμβουλος Τ.Κ.

Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΗΣ  τηλ. 23810 99242