Τ. Κοινότητα Βρυτών

Printer-friendly version

 

Τζαβέλλας Θωμάς του Χαράλαμπους Πρόεδρος Τ.Κ. ΒΡΥΤΩΝ

Τζαβέλλας Δημήτριος του Νικολάου

Σύμβουλος Τ.Κ.

 

 

Τζαβέλλας Βασίλειος του Παντελή

Σύμβουλος Τ.Κ.

Τ.Κ. Βρυτών   23810 92357