Μαρία (Μαρούλα) Κατσάρα-Βλάχου

Printer-friendly version


Αντιδήμαρχο  Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ,Πρασίνου υπαίθριας διαφίμισης,υπαίθριου εμπορίου και λαικών αγορών ,ειδικότερα τις κάτωθι αρμοδιότητες:

  1.         Καθαριότητας & Ανακύκλωσης και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη σε θέματα :

 Καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου,  αποκομιδής  και διαχείρισης των απορριμμάτων  λειτουργίας των προγραμμάτων ανακύκλωσης ,  επίβλεψης  μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας,  δράσεων για τα αδέσποτα ζώα και λειτουργίας του κυνοκομείου,   απομάκρυνσης  εγκαταλελειμμένων οχημάτων, οργάνωσης ,  παρακολούθησης  της Διαχείρισης του Υγροτόπου  Άγρα – Βρυττών – Νησίου  και λειτουργίας της Λαϊκής αγοράς.

  1.         Πρασίνου (εντός πόλεων)  και Δημοτικών   Κοιμητηρίων και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη σε θέματα :

Λειτουργίας της αρμόδιας για το αντικείμενο αυτό Υπηρεσίας  του Δήμου,  συντήρησης του πρασίνου (εντός πόλεων) σε όλη την  εδαφική περιφέρεια του Δήμου και διαχείρισης των κοιμητηρίων της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας.