Ενταγμένες πράξεις στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Printer-friendly version

  Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Έδεσσας


 Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Έδεσσας

 253.214,44 €

 ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

 21/09/2016