Δημοτικό Συμβούλιο

Printer-friendly version

Δήμαρχος

       Γιάννου Δημήτριος

Αντιδήμαρχοι

  1. Μουράτογλου Ιωάννης
  2. Μαρία (Μαρούλα) Κατσάρα-Βλάχου
  3. Σαμλίδης Μιχάλης
  4. Πασχάλης Αλέξανδρος
  5. Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος
  6. Σωτήριος Μούκας

 

Προεδρείο Δημοτικού Συμβουλίου

α. Πρόεδρος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Φίλιππος Γκιούρος

β. Αντιπρόεδρος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Παρθενόπουλος

γ. Γραμματέας ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χρήστος Πισλίνας

 

Πρόεδρος ΔΕΥΑΕ

     Ιωάννης Χατζόγλου

Πρόεδρος ΔΗ.ΚΕ.ΔΕ.

  1. Ιατρίδου - Βλαδίκα Αναστασία

Δημοτικοί σύμβουλοι

  1.            Βερικούκης Χρήστος του Νικολάου

  2.            Μουράτογλου Ιωάννης του Παντελή

  3.            Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος του Αθανασίου

  4.            Ζδρου Αικατερίνη του Δημητρίου

  5.            Γκιούρος Φίλιππος του Νικήτα

  6.            Πέτκος Χρήστος του Ιωάννη

  7.            Κατσάρα-Βλάχου Μαρία (Μαρούλα) του Γεωργίου

  8.            Ταπαζίδης Δημήτριος του Παντελή

  9.            Γιώγας Δημήτριος (Τάκης) του Γεωργίου

 10.         Δίου Αναστάσιος του Δημητρίου

 11.         Ταμβίσκου Ευτυχία (Έφη) του Νικολάου

 12.         Σαμλίδης Μιχαήλ του Γεωργίου

 13.         Τσιβόγλου Χρήστος του Δημητρίου

 14.         Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία(Νατάσα) του Ηλία

 15.         Πασχάλης Αλέξανδρος(Αλέξης) του Περικλή

 16.         Χατζόγλου Ιωάννης του Παναγή

 17.         Σόντρας Ιωάννης του Αντωνίου

 18.         Παρθενόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου

 19.         Δασκάλου Χρήστος(Τάκος) του Δημητρίου

 20.         Κούκος Γεώργιος του Χρήστου

 21.         Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ(Μπέττυ) του Ευαγγέλου

 22.         Μάρκου Διονύσιος του Μιχαήλ

 23.         Ρυσάφης Αντώνιος του Αθανασίου

 24.         Πισλίνας Χρήστος του Μιλτιάδη

 25.         Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα(Φούλα) του Ηλία

 26.         Δημητριάδης Βασίλειος του Παύλου

 27.         Φουνταλής Μιχαήλ του Δημητρίου