Τ. Κοινότητα Παναγίτσας

Printer-friendly version

 

Παπαδόπουλος Γεώργιος Πρόεδρος Τ.Κ. Παναγίτσας

Γιάγκου Βασίλειος του Δημητρίου

Σύμβουλος Τ.Κ.

 

 

Παπαδόπουλος Γεώργιος του Ιωακείμ

Σύμβουλος Τ.Κ.

Δημοτικό Κατάστημα Δ.Ε. Βεγορίτιδας
τηλ: 2381502105