Τ. Κοινότητα Άγρα

Printer-friendly versionSend by email

 

Καραμπάσης Θεόφιλος του Δημητρίου Πρόεδρος Τ.Κ. Άγρα

Παπαϊωάννου Αντώνιος του Θωμά

Σύμβουλος Τ.Κ.

 

 

Μπακύρτσης Γεώργιος του Ιωάννη

Σύμβουλος Τ.Κ.

Τ.Κ. ΑΓΡΑ  23810 92388
Τ.Κ. ΒΡΥΤΑ  τηλ.  23810 92357