Τ. Κοινότητα Περαίας

Printer-friendly version

 

Kαρυδόπουλος Θεμιστοκλής Πρόεδρος Τ.Κ. Περαίας

Ντουμπάρατζης Πολίτης

Σύμβουλος Τ.Κ.

 

 

Μπάκας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου

Σύμβουλος Τ.Κ.

Δημοτικό Κατάστημα Δ.Ε. Βεγορίτιδας
τηλ: 23813 51600