Βεβαιώσεις αρίθμησης ή ονομασίας δρόμων

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ(ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ-ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ ΟΔΩΝ)

Syndicate content