ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ

Printer-friendly version

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ(ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ-ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ ΟΔΩΝ)

Περιγραφή:

Αίτηση (χορηγείται έντυπη από την υπηρεσία) βεβαίωσης δημοτικής αρίθμησης ή αλλαγής της δημοτικής αρίθμησης ακινήτου, σύμφωνα με το οικείο αρχείο.


Ροές Πληροφορίας:

1.  Γεν. Πρωτόκολλο
2.  Χαρακτηρισμός εγγράφου
3.  Ενημέρωση Δημάρχου
4.  Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
5.  Δ/ντής Τ.Υ.
6.  Αρμόδιο Τμήμα
7.  Αρμόδιος Υπάλληλος
8.  Έλεγχος του Αρχείου Δημοτικής Αρίθμησης
9.  Αυτοψία
10.  Χορήγηση βεβαίωσης