Όλα τα νέα του Δήμου

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στοιχεία Διεξαγωγής Έναρξη: 07/04/2012 Λήξη: 07/04/2012 Πόλη: ΑΘΗΝΑ Tόπος: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 58, ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ MF 09:00-15:00 Χάρτης Τόπου Διεξαγωγής

Προσπάθεια ανάδειξης των ιστορικών στοιχείων της πόλης

Προσπάθεια ανάδειξης των ιστορικών στοιχείων της πόλης

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ

parking-olth.jpg
Ό,τι χρειάζεται να ξέρεις για την ελεγχόμενη στάθμευση στην πόλη μας

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 29.02.2012

Αποφάσεις Ο.Ε. της 29 Φεβρουαρίου 2012

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η υπ΄αριθ. ΣΟΧ 1 /2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Για την Ημέρα της Γυναίκας

Μήνυμα Δημάρχου για την Ημέρα της Γυναίκας