Όλα τα νέα του Δήμου

Εκδηλώσεις στο Κ.Α.Π.Η Έδεσσας

Κ.Α.Π.Η. ΕΔΕΣΣΑΣ

Ψήφισμα για την πιθανότητα μεταφοράς της έδρας της αρχαιολογικής υπηρεσίας

Ψήφισμα για την πιθανότητα μεταφοράς της έδρας της αρχαιολογικής υπηρεσίας

Εγκρίθηκε ο βιολογικός και το αποχετευτικό της Άρνισσας

Μία ακόμη σημαντική εξέλιξη στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών...

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

alex.png
ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Συγκρότηση σε σώμα

enosi.jpg
Δελτίο Τύπου

Σχετικά με τα προβλήματα του Νοσοκομείου Έδεσσας

Σχετικά με τα προβλήματα του Νοσοκομείου Έδεσσας