Προς τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Έδεσσας

Printer-friendly version

Σας προσκαλούμε στη δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Έδεσσας, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 18.00  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Γνωμοδότηση και υποβολή προτάσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με το σχέδιο δράσης Αειφόρου Ανάπτυξης του Δήμου Έδεσσας.
  2. Γνωμοδότηση και υποβολή προτάσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με το κείμενο στρατηγικού σχεδιασμού του Επιχειρησιακού προγράμματος  2013 - 14.
  3. Γνωμοδότηση και υποβολή προτάσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με το προσχέδιο του Τεχνικού προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 2013.
  4. Γνωμοδότηση και υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση του προσχεδίου του Προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2013.

 

Σημειώσεις:

α) Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, η συνεδρίαση για τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι τη Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 17:00 στον ίδιο τόπο.

β) Οι εισηγήσεις των ως άνω θεμάτων, προς ενημέρωση των μελών, αποστέλλονται ηλεκτρονικά. 

 

Ο Πρόεδρος

της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

 

 

Δημήτριος Γιάννου

Δήμαρχος Έδεσσας