Προς τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Έδεσσας