Ανακοίνωση του Τμήματος Δημοτολογίου για τις εκλογές στις 17/06/2012

Εκλογές 17 Ιουνίου 2012
Printer-friendly version
Από τον Δήμο Έδεσσας γνωστοποιούνται τα ακόλουθα που αφορούν τις επικείμενες επαναληπτικές βουλευτικές εκλογές της 17/6/2012 :

1) Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική .

2) Τα εκλογικά τμήματα στα οποία θα ψηφίσουν οι πολίτες θα είναι ακριβώς τα ίδια με αυτά των εκλογών της 6/5/2012.

3) Οι εκλογές της 17/6/2012 θα διενεργηθούν με βάση τους ίδιους εκλογικούς καταλόγους με τους οποίους πραγματοποιήθηκαν και οι εκλογές της 6/5/2012 . Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε τα ακόλουθα :
α) Λόγω του πέριορισμένου χρονικού διαστήματος ανάμεσα στις δύο εκλογικές διαδικασίες , δεν κατέστη δυνατό από το Υπουργείο Εσωτερικών (και λόγω νομικών δυσχερειών) να ενσωματωθεί η Β αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων με αποτέλεσμα στους εκλογικούς καταλόγους των εκλογών της 17ης Ιουνίου 2012 , να μην έχουν περιληφθεί οι μεταβολές στα Δημοτολόγια που έλαβαν χώρα από 1/3/2012 έως 30/4/2012. Πρακτικά δηλαδή και πάλι όσοι πολίτες έκαναν μεταδημότευση στον Δήμο Έδεσσας το ανωτέρω χρονικό διάστημα θα μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα  μόνο στον προηγούμενο ΟΤΑ όπου ήταν δημότες και από όπου μεταδημότευσαν στον Δήμο Έδεσσας από 1/3 έως 30/4/2012. Επίσης όσοι πολίτες απέκτησαν την Ελληνική Ιθαγένεια και γράφτηκαν στα Δημοτολόγια του Δήμου Έδεσσας μετά την 1/3/2012  , δεν έχουν το δικαίωμα της ψήφου στις επικείμενες εκλογές.
β) Για τον ίδιο λόγο δεν έγινε δυνατή η ενσωμάτωση στους εκλογικούς καταλόγους των διορθώσεων σε λάθη που διαπιστώθηκαν κατά την εκλογική διαδικασία της 6/5/2012 και επίσης οι αλλαγές που ζητήθηκαν από τους πολίτες όσον αφορά το εκλογικό διαμέρισμα που επιθυμούν να ψηφίσουν και είναι διαφορετικό από αυτό στο οποίο ψήφισαν στις 6/5/2012 .
γ) Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να ζητήσουμε συγγνώμη και κατανόηση από τους δημότες μας στους οποίους ,  δώσαμε την διαβεβαίωση ότι είτε θα ψήφιζαν στον Δήμο Έδεσσας εφόσον είχαν κάνει μεταδημότευση από 1/3 έως 30/4/2012 , είτε ότι τα όποια λάθη και παραλείψεις που παρατηρήθηκαν στους εκλογικούς καταλόγους της 6/5/2012 θα είχαν διορθωθεί και αποκατασταθεί στο εξής . Αυτή η αδυναμία μας να φανούμε συνεπείς στις δεσμεύσεις μας , οφείλεται αποκλειστικά στο ασφυκτικά μικρό χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στις δύο εκλογές .
δ) Για να διευκολύνουμε όσο μπορούμε τους δημότες μας που αντιμετώπισαν το οποιοδήποτε πρόβλημα στις εκλογές τηνς 6/5/2012 , τους παρακαλούμε να εφοδιαστούν την εβδομάδα προ των εκλογών με τα απαραίτητα πιστοποιητικά ούτως ώστε να μην υποστούν ταλαιπωρία στις εκλογές της 17ης Ιουνίου .

4) Όλα τα παραπάνω ισχύουν φυσικά και για τους πολίτες δημότες άλλων Δήμων οι οποίοι είναι γραμμένοι στον κατάλογο ετεροδημοτών του Δήμου Έδεσσας . Δηλαδή καμμία μεταβολή που επήλθε μετά την 29/2/2012 δεν θα έχει πρακτική εφαρμογή στις επικείμενες εκλογές .

Θα θέλαμε και πάλι να ζητήσουμε την κατανόηση των πολιτών στους οποίους ίσως και από υπερβάλουσα επιθυμία για την ικανοποίηση των δίκαιων παραπόνων τους για τις αδυναμίες που παρουσιάστηκαν στις εκλογές της 6ης Μαΐου , τους διαβεβαιώσαμε ότι αυτές αποκαταστάθηκαν.
Δυστυχώς η τόσο σύντομη επαναπροσφυγή σε εκλογές κατάστησε αδύνατη την πρακτική εφαρμογή τους στις εκλογές της 17ης Ιουνίου.
Τέλος θα θέλαμε να τονίσουμε ότι όλες αυτές οι αλλαγές και διορθώσεις  έγιναν ηλεκτρονικά και στάλθηκαν στο Υπουργείο Εσωτερικών την 14/5/2012 και αυτό μπορεί να το διαπιστώσει και να το ελέγξει όποιος πολίτης το επιθυμεί , αλλά δυστυχώς και πάλι επαναλαμβάνουμε ότι λόγω των ασφυκτικών χρονικών περιορισμών και των νομικών διατάξεων δεν κατέστη δυνατή η ενσωμάτωσή τους στους εκλογικούς καταλόγους των εκλογών της 17ης Ιουνίου.