Ανακοίνωση του Τμήματος Δημοτολογίου για τις εκλογές στις 17/06/2012