Ανακοίνωση προς Πωλητές Λαϊκών Αγορών Δήμου Έδεσσας

Printer-friendly version


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΣΙΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

ΠΛΗΡΟΦ: Βιληγέννης Στράτος

TΗΛΕΦ. 23813 50724

FAX 23810 24444

Email Address  viligennis@edessa. gr

 


Προς

Πωλητές Λαϊκών Αγορών Δήμου Έδεσσας

       

 

 
Θέμα : Συνδρομή υπέρ ομοσπονδιών πωλητών λαϊκών αγορών.

Σύμφωνα με την παρ. 8 του Ν. 4497/18, υπέρ των δευτεροβάθμιων σωματείων πωλητών λαϊκών αγορών συνεισπράττεται από τους Δήμους συνδρομή, η οποία αποδίδεται στα παραπάνω όργανα.

 Για το λόγο αυτό, όσοι από τους πωλητές που συμμετέχουν στις λαϊκές αγορές Άρνισσας και Έδεσσας,

 α)  δεν είναι μέλη σωματείων-μελών της Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγγελματιών-Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Μακεδονίας Θεσσαλίας – Θράκης  και

Β) δεν είναι μέλος ο ίδιος του σωματείου παραγωγών «ο Φίλιππος», μέλος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας Θεσσαλίας - Θράκης,

παρακαλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση - δήλωση το αργότερο έως τις 30-4-2018.

Σε διαφορετική περίπτωση επί του καταβαλλόμενου τέλους του έτους 2018 θα χρεωθεί 5% επί πλέον, σύμφωνα με τα παραπάνω.

 

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑρχείοΜέγεθος
syndromi_laikes_2018_v.pdf272.63 KB