Ανακοίνωση προς Πωλητές Λαϊκών Αγορών Δήμου Έδεσσας