Έναρξη υλοποίησης διακρατικού προγράμματος Cineculture

Printer-friendly version
interreg.jpg

Ξεκινάει η υλοποίηση του διακρατικού προγράμματος με τίτλο Cineculture, στο οποίο ο Δήμος Έδεσσας συνεργάζεται με το Δήμο Bitola, τη ΔΗΚΕΔΕ και την μη κυβερνητική οργάνωση για θέματα πολιτισμού Grin List.

Τα βασικά έργα και οι δράσεις που θα πραγματοποιηθούν στην Έδεσσα είναι η μετατροπή της πρώην οικίας Τσάμη σε επισκέψιμο χώρο προβολής της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Έδεσσας, η ψηφιοποίηση και ψηφιακή απεικόνιση του κτηριακού αποθέματος του Βαροσίου και η αγορά υπερσύγχρονου εξοπλισμού για τον υπαίθριο κινηματογράφο της Έδεσσας στους Μύλους. Αντίστοιχες δράσεις στην πόλη τους θα πραγματοποιήσουν οι εταίροι μας.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Κοινοτική Πρωτοβουλία Interreg και έχει διάρκεια δεκαοκτώ μήνες.