Έναρξη υλοποίησης διακρατικού προγράμματος Cineculture