Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος

Printer-friendly version

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, ποιότητας Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων και τον Οικισμών, Καταστημάτων και επιχειρήσεων