Δημαρχείο

Printer-friendly version
Διεύθυνση / Τμήμα Όνομα Τηλέφωνο / E-mail
Δήμαρχος Γιάννου Δημήτριος

2381350701

2381350780

mayor@edessa.gr

     
Αντιδήμαρχος

Σαμλίδης Μιχάλης


Αντιδήμαρχος Κατσάρα Βλάχου Μαρούλα

2381350702

Αντιδήμαρχος Μουράτογλου Ιωάννης

2381350706

mouratoglou@edessa.gr

Αντιδήμαρχος

Πασχάλης Αλέξανδρος

 

Αντιδήμαρχος

Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος

 

Πρόεδρος Δημοτικου 
Συμβουλιου

 Γκιούρος Φίλιππος

 

2381350707

giouros@edessa.gr

Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου


2381350780

mayor@edessa.gr

Γραμματεία Δ.Σ. Πασιαλή Ράννια

2381350783

pasiali@edessa.gr

Γραμματεία Ο.Ε. και Ε.Π.Ζ.
Δημητριάδου Ευαγγελία

2381350782

info@edessa.gr

Αίθουσα Δ.Σ.  

2381350784

Γραφείο Εξυπηρέτησης
του Κοινού
 

2381350780

mayor@edessa.gr