Δημαρχείο

Printer-friendly version
Διεύθυνση / Τμήμα Όνομα Τηλέφωνο / E-mail
Δήμαρχος Γιάννου Δημήτριος

2381350701

2381350780

digi@edessa.gr

     
Αντιδήμαρχος Πέτκος Χρήστος


Αντιδήμαρχος Κατσάρα Βλάχου Μαρούλα

2381350702

Αντιδήμαρχος Μουράτογλου Ιωάννης

2381350706

mouratoglou@edessa.gr

Αντιδήμαρχος Βερυκούκης Χρήστος

verikoukis@edessa.gr

Πρόεδρος Δημοτικου
Συμβουλιου
Γκιούρος Φίλιππος

2381350707

giouros@edessa.gr

Γενικός Γραμματέας

Δαλκαλίτσης Γεώργιος

 2381350703
Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου


2381350780

mayor@edessa.gr

Γραμματεία Δ.Σ. Πασιαλή Ράννια

2381350783

pasiali@edessa.gr

Γραμματεία Ο.Ε. και Ε.Π.Ζ.
Δημητριάδου Ευαγγελία

2381350782

info@edessa.gr

Αίθουσα Δ.Σ.  

2381350784

Γραφείο Εξυπηρέτησης
του Κοινού
 

2381350700

mayor@edessa.gr