Τεχνική Υπηρεσία

Printer-friendly version
Διεύθυνση / Τμήμα Όνομα Τηλέφωνο / E-mail

Δ/ντρια Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής

και Τοπ. Οικομ/κης  Ανάπτυξης

Ουρούμη Έφη

2381350711

eythymia.oyroymi@edessa.gr

Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών και

Πολεοδομίας

 

Γκουγιάννος Ηλίας

2381350714

gougiannos@edessa.gr

Δ/ντης Περιβάλλοντος Πρασίνου και Καθαριότητας Σαμαρέντζης Γιώργος

2381350723

Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης Ψυχογιού Ελένη

2381350781

psichogiou.e@edessa.gr

Τ.Υ. Μηχανικοί


   
Τμήμα Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών, Εγγυοβελτιωτικών Έργων και Έργων Πολεοδομίας Νεσλεχανίδης Σάββας

2381350719

snesle@edessa.gr

 Τμήμα κτιριακών Έργων, Υπαιθριων Χώρων, Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας Γιούσμη Φανή

2381350723

fgiousmi@edessa.gr

 Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Ζήμνας Δημήτριος

2381350713

dzimnas@edessa.gr

  Καντούτσης Ιωάννης

2381350718

jkantoutsis@edessa.gr

     
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, Ηλεκτροφωτισμού, Εξοικονόμισης Ενέργειας, Σηματοδότησης, Εγκαταστάσεων και Αδειών Μεταφορών

Αντωνιάδου

Ελισάβετ

2381350713

antel@edessa.gr

Τμήμα Κίνησης, Συντήρισης Οχημάτων-Μηχανημάτων και  Καυσίμων

Καλογιαννίδης Κοσμάς

2381350723

kalogk56@gmail.com

 ΧΥΤΑ Κόκλης Σταύρος

2381350716

koklis@edessa.gr

     
Πολεοδομία    
 Τμήμα έκδοσης Οικοδομικών Αδειών Γκουβά Λεμονιά

2381351343

gouva@edessa.gr

Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών Δανιηλίδης Θεόδωρος

2381351345

danihl@edessa.gr

  Σύρκου Ελένη

2381351345

nsyrkou@edessa.gr

 Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών Κρυσταλλίδου Αθανασία

2381351343

krystalidou@edessa.gr

  Γρεβενάρης Γεώργιος

2381351341

grevenaris@edessa.gr

Γραμματεία Πολεοδομίας Τρεσίντση Χρυσή

2381351340

g.tresintsi@edessa.gr

     
Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Καρανικόλα Ευαγγελία

2381025555

 Τμήμα Απασχόλησης και Τουρισμού Καντούτσης Ιωάννης

2381350718

jkantoutsis@edessa.gr


Τ.Υ. Γεωτεχνικοί


   

Τμήμα Περιβάλλοντος και Πρασίνου

Μεταξάς Δημήτρης 2381350725

dmetaxas@edessa.gr

  Ουζούνης Νικόλαος

2381350726

nouzounis@edessa.gr

Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και

Επικοινωνιών

Διγγόλης Γρηγόρης 2381350727

gregdig@edessa.gr

     
Γραφείο Κίνησης

Τσιλιγιάννης

Γεώργιος

2381051256

tsiligiannis@edessa.gr

 

Ωρολογάς

Στέφανος

281051256
 Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων,

Ηλεκτροφωτισμού  και Σηματοδότησης

Γρουίτσης Κων/νος

2381350729

grouitsis@edessa.gr

  Πρόϊος Χρήστος  

 

  Μακατσώρης Σπύρος