Τεχνική Υπηρεσία

Printer-friendly version

Διεύθυνση / Τμήμα

Όνομα

Τηλέφωνο / E-mail

Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Τοπ. Οικομ/κης  Ανάπτυξης

 

 

Διευθυντής

Μεταξάς Δημήτριος

2381350725

dmetaxas@edessa.gr

Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης

Ψυχογιού Ελένη

2381350781

psichogiou.e@edessa.gr

Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Λυτρίδης Ιωάννης

2381350722

 Τμήμα Απασχόλησης και Τουρισμού

Καντούτσης Ιωάννης

2381350718

jkantoutsis@edessa.gr

Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και

Επικοινωνιών

Διγγόλης Γρηγόρης

2381350727

gregdig@edessa.gr

 

 

 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας

 

 

Διευθυντής

Γκουγιάννος Ηλίας

2381350714

gougiannos@edessa.gr

Τμήμα Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών, Εγγυοβελτιωτικών Έργων και Έργων Πολεοδομίας

Νεσλεχανίδης Σάββας

2381350719

snesle@edessa.gr

 Τμήμα κτιριακών Έργων, Υπαιθριων Χώρων, Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας

Γιούσμη Φανή

2381350712

fgiousmi@edessa.gr

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, Ηλεκτροφωτισμού, Εξοικονόμισης Ενέργειας, Σηματοδότησης, Εγκαταστάσεων και Αδειών Μεταφορών

Αντωνιάδου

Ελισάβετ

2381350713

antel@edessa.gr

 Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων,

Ηλεκτροφωτισμού  και Σηματοδότησης

Γρουίτσης Κων/νος

Πρόϊος Χρήστος

Μακατσώρης Σπύρος

2381350729

grouitsis@edessa.gr

Τμήμα Κίνησης, Συντήρισης Οχημάτων-Μηχανημάτων και  Καυσίμων

Καλογιαννίδης Κοσμάς

2381350723

kalogk56@gmail.com

Γραφείο Κίνησης

Τσιλιγιάννης

Γεώργιος

2381350093

tsiligiannis@edessa.gr

Πολεοδομία

 

 

Τηλ Κέντρο

 

2381350050

 

 Τμήμα έκδοσης Οικοδομικών Αδειών

Γκουβά Λεμονιά

2381350052

gouva@edessa.gr

Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών

Δανιηλίδης Θεόδωρος


2381350055

danihl@edessa.gr

 

Σύρκου Ελένη

2381350053

nsyrkou@edessa.gr

 Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών

Κρυσταλλίδου Αθανασία

2381350054

krystalidou@edessa.gr

 

Γρεβενάρης Γεώργιος


grevenaris@edessa.gr

Γραμματεία Πολεοδομίας

Τρεσίντση Χρυσή

2381350051

g.tresintsi@edessa.gr

 

 

 

Δ/ση Περιβάλλοντος Πρασίνου και Καθαριότητας

 

 

Διευθυντής

Ζήμνας Δημήτριος

2381350091

dzimnas@edessa.gr

 Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Ζήμνας Δημήτριος

2381350090

dzimnas@edessa.gr

Τμήμα Περιβάλλοντος και Πρασίνου

Ουζούνης Νικόλαος

2381350726

nouzounis@edessa.gr