Τ. Κοινότητα Σωτήρα

Printer-friendly versionSend by email

 

Μπογόϊτσης Αθανάσιος του Κωνσταντίνου Πρόεδρος Τ.Κ. Σωτήρα

Μπουζίνης Αναστάσιος του Ευαγγέλου

Σύμβουλος Τ.Κ.

 

 

Δούμτσης Χρήστος του Γεωργίου

Σύμβουλος Τ.Κ.

Τ.Κ. ΣΩΤΗΡΑ ΤΗΛ.23810 35240   

Τ.Κ. ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΤΗΛ. 23810 22377