Όλα τα νέα του Δήμου

Συγκέντρωση ιματισμού.

Από τον Πολιτιστικό Σύλλογο της Πλατάνης, σε συνεργασία με το Τοπικό Συμβούλιο Νέων Δήμου Έδεσσας

Πρόσκληση για Δημοτικό Συμβούλιο

Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 18.00

Πρόσκληση για Οικονομική Επιτροπή

Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 11.ΟΟ