ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Προς Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Έδεσσας
Printer-friendly version

Σας προσκαλούμε να έρθετε στο Δημαρχείο Έδεσσας την Παρασκευή  13 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 11.ΟΟ για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:


Σύνταξη του Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2012.

Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής ΕπιτροπήςΔημήτριος Γιάννου
Δήμαρχος Έδεσσας