ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Προς τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Έδεσσας
Printer-friendly version

Σας προσκαλούμε να έρθετε στο Δημαρχείο Έδεσσας την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 09.00 για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Κατάρτιση και εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου οικονομικού έτους 2012.

  2. Εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή του προσχεδίου του Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2012.

 

 

 

Ο Πρόεδρος της

Εκτελεστική Επιτροπής

 

 

 

 

Δημήτριος Γιάννου

Δήμαρχος Έδεσσας