ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ 1. Δήμαρχο Έδεσσας 2. Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου 3.Κοινοποίηση: α. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας (για ενημέρωση) β. Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου (για ενημέρωση)
Printer-friendly version

Σας προσκαλούμε στο Δημαρχείο Έδεσσας σε συνεδρίαση την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 17.00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

  • Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου οικονομικού έτους 2012.

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ