ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ 1. Δήμαρχο Έδεσσας 2. Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου 3. Τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας για τα 7ο , 8ο και 9ο θέματα της ημερήσιας διάταξης 4.Κοινοποίηση: Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου (για ενημέρωση)
Printer-friendly version

Σας προσκαλούμε στο Δημαρχείο Έδεσσας σε συνεδρίαση την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 19.00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Έγκριση του Προϋπολογισμού της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. έτους 2012.

  2. Ανάληψη και απόδοση χρηματοδοτήσεων στην σχολική επιτροπή Α΄/θμιας εκπαίδευσης για δαπάνες οργάνωσης σχολικών τροχονόμων.

  3. Ανάληψη και απόδοση χρηματοδοτήσεων στις Σχολικές Επιτροπές για αντιμετώπιση λειτουργικών τους αναγκών.

  4. Μεταφορά πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές για εκτέλεση έργων επισκευής σχολικών κτιρίων.

  5. Ανάληψη και απόδοση της επιχορήγησης προς το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού με την επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ».

  6. Ενημέρωση και συζήτηση με τους υπερήμερους μισθωτές των ακινήτων του Δήμου.

  7. Κατάργηση  θέσεων  περιπτέρων.

  8. Καθορισμός θέσεων περιπτέρων δικαιούχων. 

  9. Έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά μέτρα κυκλοφοριακής ρύθμισης Δ. Έδεσσας.

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ