ΠΡΟΣΚΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Προς τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Έδεσσας
Printer-friendly version

Σας προσκαλούμε να έρθετε στο Δημαρχείο Έδεσσας την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 10.00 για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Eισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για κατάργηση  θέσεων  περιπτέρων.

  2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό θέσεων περιπτέρων δικαιούχων. 

  3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο του σχεδίου κανονιστικής απόφασης που αφορά μέτρα κυκλοφοριακής ρύθμισης στο Δ. Έδεσσας

 

 

 

Ο Πρόεδρος της

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

 

 

Δημήτριος Γιάννου

Δήμαρχος Έδεσσας