Πρόσκληση προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Έδεσσας

Printer-friendly version

Σας προσκαλούμε να έρθετε στο Δημαρχείο Έδεσσας την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 10.00 για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

  1. Έγκριση δαπανών Πάγιας προκαταβολής.

  2. Απαλλαγή υπολόγου Πάγιας προκαταβολής για το έτος 2012.

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

 

Δημήτριος Γιάννου

Δήμαρχος Έδεσσας