Πρόσκληση προς τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Έδεσσας και τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου

Printer-friendly version

Σας προσκαλούμε να έρθετε στο Δημαρχείο Έδεσσας την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 11.00 για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  • Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο του σχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2013 - 14.

 

 

 

Ο Πρόεδρος της

Εκτελεστική Επιτροπής

 

 

 

 

Δημήτριος Γιάννου

Δήμαρχος Έδεσσας