Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Printer-friendly version

Σας ενημερώνουμε ότι στο Δήμο Έδεσσας θα συγκροτηθεί, με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης για το χρονικό διάστημα 2013 – 2014, ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες (άρθρο 76 Ν. 3852/2010, ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄).

          Για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, καλούνται φορείς, σύλλογοι, οργανώσεις του Δήμου Έδεσσας να εκφράσουν εγγράφως τη βούληση συμμετοχής τους, προτείνοντας έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό εκπρόσωπό τους, καθώς  και δημότες που επιθυμούν να συμμετέχουν στο θεσμό, να καταθέσουν εγγράφως αίτηση, μέχρι την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012 στη Γραμματεία του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Έδεσσας.

          Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ.:23813 50783 κα Ουρανία Πασιαλή.

          Συνημμένα θα βρείτε την αίτηση συμμετοχής

 

                                                                   Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                   ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ

                                                                  

                                                                    

ΑρχείοΜέγεθος
aitese_summetokhes.doc29.5 KB