Πρόσκληση για Οικονομική Επιτροπή

Printer-friendly version

Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Έδεσσας

 

          Σας προσκαλούμε να έρθετε στο Δημαρχείο Έδεσσας την Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 19:00 για συνεδρίαση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής. 
  2. Προσκύρωση καταργούμενης κοινόχρηστης έκτασης σε ιδιοκτησία του Γιούρου Νικολάου.
  3. Σύνταξη του σχεδίου του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 και υποβολή του για ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
  4. Απόκρουση δικογράφων για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου.
  5. Παροχή Παγίας Προκαταβολής για το έτος 2013.

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

 

Δημήτριος Γιάννου

Δήμαρχος Έδεσσας