Πρόσκληση για Οικονομική Επιτροπή

Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 11.ΟΟ
Printer-friendly version

Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Έδεσσας

 

Σας προσκαλούμε να έρθετε στο Δημαρχείο Έδεσσας την Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 11.ΟΟ για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Σύνταξη έκθεσης Γ΄ τριμήνου του έτους 2012, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού και υποβολή της στο Δημοτικό Συμβούλιο.

  2. Επικύρωση πρακτικού δημοπρασίας (πρόχειρος διαγωνισμός) της εργασίας «Συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων αγροκτημάτων Έδεσσας και Βεγορίτιδας».

  3. Έγκριση παραλαβής της μελέτης «Τοπογραφική αποτύπωση Στρατοπέδου Καλιαγκάκη Έδεσσας».

  4. Έγκριση παραλαβής της μελέτης «Master Plan γενικής πολεοδομικής μελέτης, διάταξης και οργάνωσης, σύμφωνα με το Ν. 2745/99, για την αλλαγή χρήσης πρώην στρατοπέδου Καλιαγκάκη Έδεσσας».

  5. Έγκριση δαπανών Πάγιας Προκαταβολής.

  6. Απόκρουση δικογράφων για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου.

  7. Αποδοχή δωρεάς υλικοτεχνικού εξοπλισμού από ΠΕΔ Κ. Μακεδονίας.

 

 

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

 

Δημήτριος Γιάννου

Δήμαρχος Έδεσσας