Πρόσκληση για Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Printer-friendly version

Προς

Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Δήμου Έδεσσας

 

 

          Σας προσκαλούμε να έρθετε στο Δημαρχείο Έδεσσας την Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 10.00 για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
  2. Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. 
  3. Ανάκληση αδειών λειτουργίας μουσικής.
  4. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής.

 

 

Ο Πρόεδρος της

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

 

 

Δημήτριος Γιάννου

Δήμαρχος Έδεσσας