Πρόσκληση για Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 10.00
Printer-friendly version

Προς

Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Δήμου Έδεσσας

 

 

Σας προσκαλούμε να έρθετε στο Δημαρχείο Έδεσσας την Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 10.00 για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Προέγκριση αδειών ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

  2. Ανακλήσεις αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

  3. Ανακλήσεις αδειών μουσικών οργάνων.

  4. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της επανεξέτασης της τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο 0.Τ. 208 για τον επαναχαρακτηρισμό χώρου Νηπιαγωγείου μετά το αριθμ. 14730/11-06-2012 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωροταξικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας.

  5. Λήψη απόφασης για αίτημα πολίτη σχετικά με κοπή δένδρου, λόγω αλλεργίας.

 

 

Ο Πρόεδρος της

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Δημήτριος Γιάννου

Δήμαρχος Έδεσσας