Πρόσκληση για Επιτροπή Διαβούλευσης

Printer-friendly version

Προς

Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής

Διαβούλευσης Δήμου Έδεσσας

 

Σας προσκαλούμε στη δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Έδεσσας, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, την Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 18.00  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Γνωμοδότηση και υποβολή προτάσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με το προσχέδιο του Τεχνικού προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 2013.
  2. Γνωμοδότηση και υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση του προσχεδίου του Προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2013.

 

Σημειώσεις:

α) Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, η συνεδρίαση για τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 15:00 στον ίδιο τόπο.

β) Οι εισηγήσεις των ως άνω θεμάτων, προς ενημέρωση των μελών, αποστέλλονται ηλεκτρονικά. 

 

Ο Πρόεδρος

της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης


Δημήτριος Γιάννου

Δήμαρχος Έδεσσας