Πρόσκληση για Δημοτικό Συμβούλιο

Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 19.00
Printer-friendly version

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

1. Δήμαρχο Έδεσσας

 

2. Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 

3. Τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας για τα 3ο, 9o, 10ο, 11ο, 12ο, 25ο και 27ο θέματα της ημερήσιας διάταξης

 

4. Τους Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων

 

α) Άγρα κ. Γεώργιο Κούκο για το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

β) Αγίου Αθανασίου κ. Βασίλειο Νάντση για τα 8ο και 18ο θέματα της ημερήσιας διάταξης

γ) Άρνισσας κ. Κυριάκο Χατζηγεωργούδη για τα 2ο,18ο και 26ο θέματα της ημερήσιας διάταξης

δ) Βρυττών κ. Χρήστο Γεωργίου για το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

ε) Γραμματικού κ. Νικόλαο Μούκα για τα 1ο και 18ο θέματα της ημερήσιας διάταξης

στ) Καρυδιάς κ. Γεώργιο Παύλου για το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

ζ) Μεσημερίου κ. Αντώνιο Βλαδίκα για το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

η) Νησίου κ. Πέτρο Γκουνούση για το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

θ) Παναγίτσας κ. Γεώργιο Παπαδόπουλο για τα 18ο και 20ο θέματα της ημερήσιας διάταξης

ι) Περαίας κ. Θεμιστοκλή Καρυδόπουλο για τα 18ο και 21ο θέματα της ημερήσιας διάταξης

ια) Πλατάνης κ. Γεώργιο Μπουρδάνη για το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

ιβ) Ριζαρίου κ. Ευστάθιο Καλλιανίδη για τα 18ο και 19ο θέματα της ημερήσιας διάταξης

ιγ) Σωτήρας κ. Χρήστο Δούμτση για τα 4ο, 7ο και 18ο θέματα της ημερήσιας διάταξης

ιδ) Φλαμουριάς κ. Δημήτριο Τότλη για τα 5ο και 18οθέματα της ημερήσιας διάταξης

 

 

Σας προσκαλούμε στο Δημαρχείο Έδεσσας σε συνεδρίαση την Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 19.00 για συζήτηση και λήψη απoφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Αναγνώριση της αυτοδίκαιης συντέλεσης της οριστικής παραλαβής του έργου «Μελέτη – Κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Άνω & Κάτω Γραμματικού».

 2. Αναγνώριση της αυτοδίκαιης συντέλεσης της οριστικής παραλαβή του έργου «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Άρνισσας».

 3. Επανεξέταση τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 208, για τον επαναχαρακτηρισμό χώρου νηπιαγωγείου μετά το αριθ. 14730/11-6-2012 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωροταξικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 4. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων στον οικισμό Σωτήρας».

 5. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Έδεσσας για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση φθορών γεφυρών αγροκτήματος Αγ. Φωτεινής Δήμου Έδεσσας».

 6. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. έργου «Ανάδειξη δικτύου ποταμοβραχιόνων της πόλης της Έδεσσας ως ζωντανό στοιχείο της καθημερινότητάς της».

 7. Αποδοχή ένταξης & των ειδικών όρων της και εξουσιοδότηση του Δημάρχου να υπογράψει το Σύμφωνο Αποδοχής όρων ένταξης του έργου «Αρδευτικό δίκτυο Τ.Κ. Σωτήρας» με δύο υποέργα.

 8. Απόφαση για εκμίσθωση εκτάσεων του με αριθμ. 2 τεμαχίου του αγροκτήματος Αγ. Αθανασίου Δήμου Έδεσσας Ν. Πέλλας, για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (Ίδρυση Φωτοβολταϊκού πάρκου).

 9. Έκδοση διαπιστωτικής πράξης σχετικά με τη νομιμότητα ή μη της εγκατάστασης των πρώην καταστημάτων στην περιοχή «Καταρρακτών».

 10. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. έργου «Αναβάθμιση πολυχώρου πολιτισμού Μ. Αλέξανδρος & περιβάλλοντος χώρου».

 11. Έγκριση μελέτης αξιοποίησης Στρατοπέδου Καλιαγκάκη και επικαιροποίηση αιτήματος παραχώρησης τμήματός του.

 12. Γνωμοδότηση της πολεοδομικής μελέτης Κισόρτσι και εξέταση ενστάσεων.

 13. Υποβολή προτάσεων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου (ΥΠΕΚΑ).

 14. Διαγραφές ποσών και επιστροφές χρημάτων από φορολογικούς καταλόγους του Δήμου Έδεσσας.

 15. Ανάληψη και απόδοση της επιχορήγησης προς το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού με την επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ».

 16. Έγκριση της έκθεσης Β΄ τριμήνου του έτους 2012, για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού.

 17. Έγκριση της έκθεσης Γ΄ τριμήνου του έτους 2012, για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού.

 18. Καθορισμός δικαιώματος βοσκής για το έτος 2012.

 19. Αίτηση του Ιωάννη Τσακιρίδη για μείωση μισθώματος αγροτεμαχίου στη θέση «ΤΟΥΡΟΒΟ» της Τ.Κ. Ριζαρίου.

 20. Αίτηση του Γεωργίου Τοκατλίδη για μείωση μισθώματος ξενοδοχείου που βρίσκεται στην κτηματική περιοχή Ζέρβης.

 21. Αίτηση του Βασιλείου Διαμαντίδη για μείωση μισθώματος αναψυκτηρίου στην Τ.Κ. Περαίας και έγκριση παράτασης μίσθωσης.

 22. Οικονομική ενίσχυση δημότη.

 23. Έγκριση μετάβασης και δαπανών για συμμετοχή της Δημοτικής Συμβούλου κας Μαρίας Βλάχου – Κατσάρα στο ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο των εκλεγμένων γυναικών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ & Β΄ βαθμού «Η ΑΘΗΝΑ».

 24. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2011, του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία «Ευ ζην».

 25. Παραχώρηση χώρου στην Ένωση των απανταχού Μανιατών «Η Μάνη», για την κατασκευή μνημείου Μανιατών Μακεδονομάχων.

 26. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 14/2007 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του τέως Δήμου Βεγορίτιδας με θέμα «Εξουσιοδότηση για την υπογραφή συμβολαίων ανταλλαγής και εκποίησης εκτάσεων καθώς και συμβολαίων που είναι σε εκκρεμότητα από την προηγούμενη Δημοτική αρχή, από τον Δήμαρχο».

 27. Έγκριση τοποθέτησης ξύλινων καθισμάτων (παγκάκια) και τραπεζιών στον αύλειο χώρο του 5ου Δημοτικού σχολείου Έδεσσας και του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Έδεσσας.

 28. Γνωμοδότηση σχετικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2013-2014.

 29. Χορήγηση παραγωγικών αδειών λαϊκών αγορών.

 30. Ορισμός ομάδας έργου και υπευθύνου ομάδας έργου για την έναρξη υλοποίησης της πράξης «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση» της Αναπτυξιακής μη κερδοσκοπικής εταιρίας με το δ.τ. «ΑΝΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΛΛΑ».

 31. Σύναψη Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με το γραφείο Δ.Α.ΣΤΑ. του ΤΕΙ Καλαμάτας.

 32. Ανακοινώσεις εγγράφων.

 

 


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ