Πρόσκληση για Δημοτικό Συμβούλιο

Πρόσκληση για Δημοτικό Συμβούλιο στις 21/08/2012
Printer-friendly version

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

1. Δήμαρχο Έδεσσας

2. Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

3. Τον Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας για το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

4. Τους Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων

α) Αγίου Αθανασίου κ. Βασίλειο Νάντση για το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

β) Άρνισσας κ. Κυριάκο Χατζηγεωργούδη για το 2ο, 11ο , 12ο, 13ο, 14ο και 15ο θέματα της ημερήσιας διάταξης

Κοινοποίηση:

Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου (για ενημέρωση)

 

Σας προσκαλούμε στο Δημαρχείο Έδεσσας σε συνεδρίαση τη Τρίτη 21 Αυγούστου 2012 και ώρα 14.00 για συζήτηση και λήψη απoφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση μελέτης «Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Έδεσσας με το Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. Πέλλας για το σχολικό έτος 2012 – 2013» και σύναψη σχετικής σύμβασης.

 2. Επικαιροποίηση των αριθμ. 131/2010 και 138/2010 αποφάσεων του τέως Δήμου Βεγορίτιδας και τροποποίηση της αριθμ. 131/2010 απόφασης που αφορούν την ανταλλαγή δημοτικής έκτασης με αγροτεμάχια ιδιοκτησίας Γούλιου Δημητρίου, στο Αγρόκτημα Άρνισσας.

 3. Έγκριση προμήθειας εκθεσιακού εξοπλισμού στα πλαίσια του προγράμματος «Καϊμακ».

 4. Έγκριση δημοπράτησης ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Ψηφιακό ταξίδι στις υδάτινες διαδρομές της ιστορίας & του πολιτισμού του Δήμου Έδεσσας» με κριτήριο επιλογής τη συμφερότερη, από οικονομική άποψη, προσφορά.

 5. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την εγκατάσταση αιολικού πάρκου στη θέση «Σπηλιά» της Τ. Κ. Αγίου Αθανασίου.

 6. Οικονομική συμμετοχή του Δ. Έδεσσας στην Αστική εταιρία «Ανάσα & Ζωή στην Πέλλα» για την υλοποίηση του προγράμματος «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας».

 7. Διαγραφές ποσών και επιστροφές χρημάτων από φορολογικούς καταλόγους του Δήμου Έδεσσας.

 8. Τακτοποίηση αυθαιρέτων εγκαταστάσεων, σύμφωνα με το Ν. 4014/2011.

 9. Παράταση μισθώματος ακινήτου στο οποίο στεγάζεται το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών.

 10. Ανάληψη και απόδοση της επιχορήγησης προς το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού με την επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ».

 11. Επικύρωση πρακτικού δημοπρασίας που αφορά την εκποίηση έκτασης 3.407,21 τ.μ. από το αρίθμ. 209 χερσολίβαδο του Αγροκτήματος Άρνισσας.

 12. Επικύρωση πρακτικού δημοπρασίας που αφορά την εκποίηση έκτασης 626,00 τ.μ. από το αρίθμ. 7268 χέρσο του Αγροκτήματος Άρνισσας.

 13. Επικύρωση πρακτικού δημοπρασίας που αφορά την εκποίηση έκτασης 1.933,00 τ.μ. από το αρίθμ. 7268 χέρσο του Αγροκτήματος Άρνισσας.

 14. Επικύρωση πρακτικού δημοπρασίας που αφορά την εκποίηση έκτασης 1.112,00 τ.μ. από το αρίθμ. 7270 χέρσο του Αγροκτήματος Άρνισσας.

 15. Επικύρωση πρακτικού δημοπρασίας που αφορά την εκποίηση έκτασης 1.978,00 τ.μ. από το αρίθμ. 7270 χέρσο του Αγροκτήματος Άρνισσας.

 16. Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής Α΄/θμιας εκπαίδευσης.

 17. Ανακοινώσεις εγγράφων.

 

 

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου και να ενημερωθείτε σχετικά.

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ