Πρόσκληση για Δημοτικό Συμβούλιο

Πρόσκληση για Δ.Σ. στις 31 Μαϊου 2012
Printer-friendly version

 

ΠΡΟΣ

1. Δήμαρχο Έδεσσας

2. Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

3. Τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας για τα 2ο , 4ο  , 7ο , 14ο  21ο και 22ο θέματα της ημερήσιας διάταξης

4. Τους Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων

α) Αγίου Αθανασίου κ. Βασίλειο Νάντση για τα 3ο ,15ο και 18ο θέματα της  ημερήσιας διάταξης

β) Άρνισσας κ. Κυριάκο Χατζηγεωργούδη για το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

γ) Καρυδιάς κ. Γεώργιο Παύλου για το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

δ) Παναγίτσας κ. Γεώργιο Παπαδόπουλο για το 16ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης

ε) Περαίας κ. Θεμιστοκλή Καρυδόπουλο για το 17ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης

στ) Σωτήρας κ. Χρήστο Δούμτση για τα 4ο και 13ο θέματα της ημερήσιας διάταξης

ζ) Φλαμουριάς κ. Δημήτριο Τότλη για το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

 

     Σας προσκαλούμε στο Δημαρχείο Έδεσσας σε συνεδρίαση την Πέμπτη 31 Μαΐου  2012 και ώρα 19.00 για συζήτηση και λήψη απoφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Έδεσσας» από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη» και ένταξή της στον Προϋπολογισμό του Δήμου
 2. Υποβολή πρότασης με τίτλο: «Κατασκευή στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης  ΑμΕΑ στην Έδεσσα» για ένταξη στο Ε.Π. Μακεδονία – Θράκη 2007-2013
 3. Λήψη απόφασης Διοικητικής αποβολής για κατάληψη δημοτικού κτιρίου στην Τ.Κ. Αγίου Αθανασίου
 4. Έγκριση Παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση αρδευτικού δικτύου Τ.Δ. Φλαμουριάς, Τ.Δ. Σωτήρας, Τ.Δ. Έδεσσας (Λόγγος-Σμαρέκα)»
 5. Έγκριση Παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Στεγανοποίηση φράγματος Κερασιάς στη θέση ΄Σέρκουβι΄ Δήμου Έδεσσας»
 6. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. έργου: «Έργο προστασίας ανατολικής εισόδου Άρνισσας – Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης & τοποθέτηση πλεγμάτων στα πρανή του Δήμου Βεγορίτιδας»
 7. Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Έδεσσας στα Ο.Τ. 48 & 49
 8. Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 2012
 9. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2012
 1. Έγκριση του απολογισμού του Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ),  οικονομικού έτους 2010
 2. Έγκριση του απολογισμού του Κέντρου Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.Φ.Ο.) Φλαμουριάς, οικονομικού έτους 2010
 3. Ανάληψη και απόδοση της επιχορήγησης προς το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού με την επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ».
 4. Εκμίσθωση οικοπέδου με κτίσμα στην Τ.Κ. Σωτήρας
 5. Εκμίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου
 6. Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για θερινή βοσκή στην Τ.Κ. Αγ. Αθανασίου
 7. Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για θερινή βοσκή  στην Τ.Κ. Παναγίτσας
 8. Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για θερινή βοσκή στην Τ.Κ. Περαίας
 9. Αίτηση της Wind Hellas για μείωση μισθώματος κεραίας κινητής τηλεφωνίας που βρίσκεται στην περιοχή «ΛΟΥΛΚΑ» της Τ.Κ. Αγ. Αθανασίου
 10. Διαγραφές ποσών και επιστροφές χρημάτων από φορολογικούς καταλόγους του Δήμου Έδεσσας.
 11. Χορήγηση παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών στο Γεώργιο Γκήρμπα του Χαραλάμπους
 12. Έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά μέτρα κυκλοφοριακής ρύθμισης στο Δ. Έδεσσας.
 13. Χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων
 14. Γνωμοδότηση για τον καθορισμό των εδρών των ταξί στην Π.Ε. Πέλλας
 15. Ανακοινώσεις εγγράφων.

 

 

 

    Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

 

 

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ