Πρωτοπόρα δράση αντικατάστασης λαμπτήρων

Printer-friendly version

Σε πορεία ολοκλήρωσης μπήκε το μεγάλο έργο αντικατάστασης του συνόλου των λαμπτήρων οδοφωτισμού του Δήμου Έδεσσας με σύγχρονα φωτιστικά σώματα τύπου LED, καθώς προκηρύχθηκε ο δημόσιος διεθνής διαγωνισμός και αναμένεται η υποβολή των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων.

Το έργο, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, έχει προϋπολογισμό 1.771.811 € και αφορά την αντικατάσταση 5.000 φωτιστικών σωμάτων. Εκτιμάται ότι η εξοικονόμηση ενέργειας που θα προέλθει από τη χρήση των νέων λαμπτήρων τύπου LED θα οδηγήσει στην εξοικονόμηση σημαντικών πόρων και θα βελτιώσει τα οικονομικά του Δήμου Έδεσσας. Ταυτόχρονα, αναμένεται η βελτίωση της ποιότητας του οδοφωτισμού και η τόνωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Εκτός από την εξοικονόμηση πόρων και τη βελτίωση της ποιότητας του φωτισμού, το έργο θα συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος, διότι θα μειώσει δραστικά το ενεργειακό αποτύπωμα του Δήμου Έδεσσας. Πρόκειται για έναν σημαντικό στόχο στο πλαίσιο της συμμετοχής του Δήμου Έδεσσας στο Σύμφωνο των Δημάρχων και τη συνολική προσπάθεια για μείωση των εκπομπών αερίων κατά 20% μέχρι το 2020.

Μέχρι σήμερα ο Δήμος Έδεσσας έχει πραγματοποιήσει σημαντικές δράσεις για την επίτευξη αυτού του στόχου με αντικατάσταση μέρους των λαμπτήρων παλαιάς τεχνολογίας, αλλά και την ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτηρίων. Το έργο της αντικατάστασης του συνόλου των λαμπτήρων καθιστά το Δήμο Έδεσσας πρωτοπόρο στη δράση αυτή, ενώ το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χρησιμοποιεί το παράδειγμά του για αντίστοιχους σχεδιασμούς άλλων δήμων που ξεκινούν την διαδικασία αντικατάστασης του συνόλου των λαμπτήρων παλιάς τεχνολογίας.