ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Printer-friendly version

ΠΡΟΣ

 

1. Τον Δήμαρχο Έδεσσας

2. Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/2010, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 13.00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

  2. Εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

  3. Εκλογή των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 


Ο Προεδρεύων Σύμβουλος

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΡΙΚΟΥΚΗΣ