ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Printer-friendly version

ΠΡΟΣ

1. Δήμαρχο Έδεσσας

2. Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

3. Ορκωτό Λογιστή κ. Όμηρο Δεληφώτη

4. Προϊστάμενο Οικ. Υπηρεσιών κ. Γεώργιο Τσώνη

Κοινοποίηση:

1. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας (για ενημέρωση)

2. Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου (για ενημέρωση)

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 17.00΄ για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

  • Έγκριση οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Έδεσσας οικον. έτους 2011 (Απολογισμός, Ισολογισμός και Αποτελέσματα χρήσεων).

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ