Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Έδεσσας

Πρόσκληση για Οικονομική Επιτροπή στις 21/08/2012
Printer-friendly version

 

Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Έδεσσας

 

Σας προσκαλούμε να έρθετε στο Δημαρχείο Έδεσσας τη Τρίτη 21 Αυγούστου και ώρα 10.ΟΟ για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Κατάρτιση όρων ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο «Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Έδεσσας για το σχολικό έτος 2012 – 2013» και συγκρότηση επιτροπής.
  2. Έγκριση αποτελέσματος ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια δύο (2) αιθουσών ελαφρώς λυόμενης προκατασκευής για το Γυμνάσιο Άρνισσας.
  3. Απόκρουση δικογράφων για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου.

 

 

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

Δημήτριος Γιάννου

Δήμαρχος Έδεσσας