Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Έδεσσας

Πρόσκληση προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Έδεσσας για τις 31 Μαϊου 2012
Printer-friendly version

Σας προσκαλούμε να έρθετε στο Δημαρχείο Έδεσσας την Πέμπτη 31 Μαΐου 2012 και ώρα 11.ΟΟ για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ενστάσεων που υποβλήθηκαν και αφορούν τη διενέργεια του διαγωνισμού για την για την προμήθεια αρδευτικών υλικών.

 

  1. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού για την αγορά οικοπέδου στη συνοικία «Βαρόσι».

 

  1. Έγκριση δαπανών Πάγιας Προκαταβολής.

 

  1. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού «Προμήθεια υλικών φωτισμού».

 

  1. Απόκρουση δικογράφων για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου.

 

 

 

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

Δημήτριος Γιάννου

Δήμαρχος Έδεσσας