Προς τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Έδεσσας

Πρόσκληση για τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Έδεσσας για την Πέμπτη 31 Μαϊου 2012
Printer-friendly version

Σας προσκαλούμε να έρθετε στο Δημαρχείο Έδεσσας την Πέμπτη 31 Μαΐου 2012 και ώρα 10.00 για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του σχεδίου κανονιστικής απόφασης που αφορά μέτρα κυκλοφοριακής ρύθμισης στο Δήμο Έδεσσας.

 

  1. Προέγκριση αδειών ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού         ενδιαφέροντος κ.λπ.

 

Ο Πρόεδρος της

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

 

 

Δημήτριος Γιάννου

Δήμαρχος Έδεσσας