Προς τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Έδεσσας

Printer-friendly version

Προς

Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής

Δήμου Έδεσσας

Τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου

 

 

          Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο Έδεσσας στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής την Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 18.30 για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Κατάρτιση και εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου οικονομικού έτους 2013.
  2. Εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή του προσχεδίου του Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2013.

 

 

 

Ο Πρόεδρος της

Εκτελεστική Επιτροπής

 

 

 

 

Δημήτριος Γιάννου

Δήμαρχος Έδεσσας