ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Printer-friendly version

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

           Ο Δήμαρχος Έδεσσας Νομού Πέλλας προκηρύσσει την πρόσληψη δύο (2) θέσεων με σύμβαση εργασίας ΙΔ ορισμένου χρόνου του Δήμου Έδεσσας για την υλοποίηση της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ» στο Πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9Β «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ Της ΦΤΩΧΕΙΑΣ-ΕΚΤ».

           Οι προς πλήρωση θέσεις κατά ειδικότητα και αριθμό είναι οι εξής:     

Κλάδος ΠΕ

1.- α) Ειδικότητα:  Κοινωνικών Λειτουργών, θέσεις δύο (2)           

          Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

           Η αίτηση θα απευθύνεται στον Δήμο Έδεσσας Νομού Πέλλας και υποβάλλεται στο Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων και Ανθρώπινου Δυναμικού, Γραφείο Προσωπικού του Δήμου, στη Δ/νση: Πλ. Αιγών 1 – Τ.Κ. 582 00 ΄Εδεσσα, Ν. Πέλλας, (πληροφορίες στα τηλέφωνα 23813 50782 και 23813 50732).

Τα έντυπα των αιτήσεων με κωδικό  ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5  διατίθενται από τον Δήμο.

Επίσης οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται τα έντυπα των αιτήσεων:

   α) από την σελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr).

   β) το ΚΕΠ  του Δήμου  Έδεσσας   (Περδίκα 15) τηλ. 23813 50000.

          Για την ίδια προκήρυξη επιτρέπεται η υποβολή μιας μόνο αίτησης.

          Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από τις  1/6/2017 και λήγει στις  10/6/2017.

 

 

                                                                   Ο Δήμαρχος Έδεσσας

 

 

                                                                   Δημήτριος Γιάννου

ΑρχείοΜέγεθος
prokiryxi_1.pdf1.05 MB